Όργανα
Ensembles
Genres
Συνθέτες
Ερμηνευτές

Παρτιτούρα

Πρωτότυπο

2nd Chapter through p. 159. pp. 82-159. Klavierschule. 1792 edition. Scores. Türk, Daniel Gottlob.

Μετάφραση

2ο κεφάλαιο, μέσω p. 159. pp. 82-159. Πιάνο Σχολή. 1792 έκδοση. Παρτιτούρες. Türk, Daniel Gottlob.