Όργανα
Ensembles
Genres
Συνθέτες
Ερμηνευτές

Παρτιτούρα

Πρωτότυπο

" Всё мы делим пополам ", для голоса и фортепиано. ВНИМАНИЕ. PDF-формат. В. Шаинский.

Μετάφραση

"Το μόνο που χωρίζουν στη μέση," για φωνή και πιάνο. ΠΡΟΣΟΧΗ. PDF-формат. V. Shainski.
Δημοφιλείς αιτήσεις