Όργανα
Ensembles
Genres
Συνθέτες
Ερμηνευτές

Παρτιτούρα

Πρωτότυπο

Violins II. Klavierschule. For Strings. Rondeau. 12 Handstücke zum Gebrauche beim Unterrichten. Arrangements and Transcriptions. Türk, Daniel Gottlob.

Μετάφραση

Βιολιά II. Πιάνο Σχολή. Για έγχορδα. Μουσική με την πρώτην στροφήν επαναλαμβανόμενην. 12 χειρολαβές για τη χρήση στη διδασκαλία. Ρυθμίσεις και Μεταγραφές. Türk, Daniel Gottlob.